Reklam

13 Ağustos 2020 Perşembe

Flutter Sayfa Yönlendirme (Bildirim Üzerinden)

 Merhaba Arkadaşlar,

Flutter ile bildirim üzerinden sayfa yönlendirmesi yaptığınızda kullanıcı daha önce girmiş olduğu page lerin üzerine birde siz page yönlendirme yaptığınızda kullanıcı geri tuşuna bastığında ben neredeyim ya? gibi afallamalarla karşılaşmakta. 

Bunu çözmek için kullanıcının açmış olduğu tüm sayfaları route dan silmek ve ardından bildirimdeki koşula göre istediğiniz sayfaya yönlendirmeniz gerekiyor.

Kullanıcının tüm girmiş olduğu sayfaları sizin belirttiğiniz sayfaya kadar temizleyen kod aşağıdadır.🔻

Navigator.popUntil(context, ModalRoute.withName('/HomePage'));

fakat bu kod bende çalışmadı🙄. Ben named yönlendirme kullanmadığımdan heralde. Çalışan kod aşağıdadır. 🔻

Navigator.popUntil(context, (route) => route.isFirst);

Eğer uygulamanızda login ekranınız varsa ve yönlendirmenizi aşağıdaki şekilde yapmamışsanız, sizi 🔺üstteki kod sizi login ekranına yönlendirir 😊 Bunun için login olduktan sonra yönlendirme kodunuz aşağıdaki gibi olmalı. 🔻

await Navigator.of(context).pushAndRemoveUntil(
          MaterialPageRoute(builder: (context) => HomePage()),
          (Route<dynamic> route) => false);

Bu kod sizi HomePage e yönlendirir ve HomePage haricinde bir route bırakmaz. Böylelikle HomePage sizin firstPage iniz olmuş olur.

Sağlıcakla, iyi kodlamalar...


9 Temmuz 2020 Perşembe

Asp.Net Excel Aktarımı ve Türkçe Karakter Sorunu Çözümü

Merhabalar,

Asp.net excel aktarımı yapmaya çalışırken elimdeki list datayı html table olarak String Builder ile append ederek çıkartmak istedim fakat türkçe karakter sorununu çözemedim. Aşağıdaki kod sayesinde Türkçe karakter sorununu aşabilirsiniz.


string dosyaAdi = $"EXCEL_{DateTime.Now.ToString("dd_MM_yyyy")}.xls";

            List<isclass> islistesi = new List<isclass>();


            using (var context = new EFUnitOfWork(new EFContext()))
            {
                islistesi = context.GetRepository<clsIs>().GetAll().ToList().Select(b => new isclass
                {
                    Adi = b.IsSahibi,
                    il = b.Il,
                    ilce = b.Ilce
                }).ToList();

            }
            islistesi.Add(new isclass
            {
                Adi = "Bayram Ali ÜNÜVAR",
                il = "İSTANBUL",
                ilce = "KARTAL"
            });
            var grid = new GridView();
            grid.DataSource = islistesi;
            grid.DataBind();

            Response.ClearContent();
            Response.Charset = "utf-8";

            Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + dosyaAdi + ".xls");

            Response.ContentType = "application/ms-excel";
            Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
            Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.Unicode.GetPreamble());
            StringWriter sw = new StringWriter();
            HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw);

            grid.RenderControl(htw);

            Response.Write(sw.ToString());
            Response.End();

16 Nisan 2020 Perşembe

8 Nisan 2020 Çarşamba

C# DataTable To List Class Convert

Merhabalar

Buraya daha sonraları da kullanacağım kod bloğu bırakıyorum. İhtiyacı olan alsın :)
Bu kod sql ile çektiğiniz datatable nesnesini aynı propertylere sahip class ından oluşan list nesnesine çevirir. Üzerinde null kontrolleri ve diğer detaylı kontroller yapılmıştır. public static List<T> ConvertDataTable<T>(DataTable dt)
        {
            List<T> data = new List<T>();
            foreach (DataRow row in dt.Rows)
            {
                T item = GetItem<T>(row);
                data.Add(item);
            }
            return data;
        }