Reklam

13 Ağustos 2020 Perşembe

Flutter Sayfa Yönlendirme (Bildirim Üzerinden)

 Merhaba Arkadaşlar,

Flutter ile bildirim üzerinden sayfa yönlendirmesi yaptığınızda kullanıcı daha önce girmiş olduğu page lerin üzerine birde siz page yönlendirme yaptığınızda kullanıcı geri tuşuna bastığında ben neredeyim ya? gibi afallamalarla karşılaşmakta. 

Bunu çözmek için kullanıcının açmış olduğu tüm sayfaları route dan silmek ve ardından bildirimdeki koşula göre istediğiniz sayfaya yönlendirmeniz gerekiyor.

Kullanıcının tüm girmiş olduğu sayfaları sizin belirttiğiniz sayfaya kadar temizleyen kod aşağıdadır.🔻

Navigator.popUntil(context, ModalRoute.withName('/HomePage'));

fakat bu kod bende çalışmadı🙄. Ben named yönlendirme kullanmadığımdan heralde. Çalışan kod aşağıdadır. 🔻

Navigator.popUntil(context, (route) => route.isFirst);

Eğer uygulamanızda login ekranınız varsa ve yönlendirmenizi aşağıdaki şekilde yapmamışsanız, sizi 🔺üstteki kod sizi login ekranına yönlendirir 😊 Bunun için login olduktan sonra yönlendirme kodunuz aşağıdaki gibi olmalı. 🔻

await Navigator.of(context).pushAndRemoveUntil(
          MaterialPageRoute(builder: (context) => HomePage()),
          (Route<dynamic> route) => false);

Bu kod sizi HomePage e yönlendirir ve HomePage haricinde bir route bırakmaz. Böylelikle HomePage sizin firstPage iniz olmuş olur.

Sağlıcakla, iyi kodlamalar...


9 Temmuz 2020 Perşembe

Asp.Net Excel Aktarımı ve Türkçe Karakter Sorunu Çözümü

Merhabalar,

Asp.net excel aktarımı yapmaya çalışırken elimdeki list datayı html table olarak String Builder ile append ederek çıkartmak istedim fakat türkçe karakter sorununu çözemedim. Aşağıdaki kod sayesinde Türkçe karakter sorununu aşabilirsiniz.


string dosyaAdi = $"EXCEL_{DateTime.Now.ToString("dd_MM_yyyy")}.xls";

            List<isclass> islistesi = new List<isclass>();


            using (var context = new EFUnitOfWork(new EFContext()))
            {
                islistesi = context.GetRepository<clsIs>().GetAll().ToList().Select(b => new isclass
                {
                    Adi = b.IsSahibi,
                    il = b.Il,
                    ilce = b.Ilce
                }).ToList();

            }
            islistesi.Add(new isclass
            {
                Adi = "Bayram Ali ÜNÜVAR",
                il = "İSTANBUL",
                ilce = "KARTAL"
            });
            var grid = new GridView();
            grid.DataSource = islistesi;
            grid.DataBind();

            Response.ClearContent();
            Response.Charset = "utf-8";

            Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + dosyaAdi + ".xls");

            Response.ContentType = "application/ms-excel";
            Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
            Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.Unicode.GetPreamble());
            StringWriter sw = new StringWriter();
            HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw);

            grid.RenderControl(htw);

            Response.Write(sw.ToString());
            Response.End();

16 Nisan 2020 Perşembe

8 Nisan 2020 Çarşamba

C# DataTable To List Class Convert

Merhabalar

Buraya daha sonraları da kullanacağım kod bloğu bırakıyorum. İhtiyacı olan alsın :)
Bu kod sql ile çektiğiniz datatable nesnesini aynı propertylere sahip class ından oluşan list nesnesine çevirir. Üzerinde null kontrolleri ve diğer detaylı kontroller yapılmıştır. public static List<T> ConvertDataTable<T>(DataTable dt)
        {
            List<T> data = new List<T>();
            foreach (DataRow row in dt.Rows)
            {
                T item = GetItem<T>(row);
                data.Add(item);
            }
            return data;
        }15 Haziran 2017 Perşembe

Delphi Android Compile Problem exited with code 1.

Aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız "C:\Program Files\Java" klasöründeki "jdk1.7.0_71" klasörü varsa adını "jdk1.7.0_71_bau" olarak değiştirin ve çalıştırın. Tabi jdk 8 i de kurun. Buyrun link


[Exec Error] The command "PATH C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_71\bin;C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\InterBase\redist\InterBaseXE7\IDE_spoof;C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\InterBase\redist\InterBaseXE7\IDE_spoof;C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\17.0\bin;C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\17.0\Bpl;C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\17.0\bin64;C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\17.0\Bpl\Win64;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\110\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\ManagementStudio\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Users\bau\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps & "C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\17.0\PlatformSDKs\android-sdk-windows\build-tools\26.0.0\dx.bat" --dex --output="D:\PB\PBMobile\Android\Debug\classes.dex" "c:\program files (x86)\embarcadero\studio\17.0\lib\Android\Debug\android-support-v4.dex.jar" "c:\program files (x86)\embarcadero\studio\17.0\lib\Android\Debug\apk-expansion.dex.jar" "c:\program files (x86)\embarcadero\studio\17.0\lib\Android\Debug\cloud-messaging.dex.jar" "c:\program files (x86)\embarcadero\studio\17.0\lib\Android\Debug\fmx.dex.jar" "c:\program files (x86)\embarcadero\studio\17.0\lib\Android\Debug\google-analytics-v2.dex.jar" "c:\program files (x86)\embarcadero\studio\17.0\lib\Android\Debug\google-play-billing.dex.jar" "c:\program files (x86)\embarcadero\studio\17.0\lib\Android\Debug\google-play-licensing.dex.jar" "c:\program files (x86)\embarcadero\studio\17.0\lib\Android\Debug\google-play-services.dex.jar" " exited with code 1.


14 Şubat 2017 Salı

Opencart 2.3.0.2 İletişim Kısmı Çalışmıyor

Opencart sisteminizde iletişim kısmında hata alıyorsanız aşağıdaki kodları gerekli yerlerdekiler ile değişimini yapınız.

Bu ayarlar Yandex mail kullanılarak denenmiştir.

Ayarlarınızı şu şekilde değiştirin.

SMTP Host Adı         : ssl://smtp.yandex.com.tr
SMTP Kullanıcı Adı  : demo@demo.com
SMTP Şifre                : Şifreniz
SMTP Port                 : 465
SMTP Zaman Aşımı  : 5

Sitenizin catalog\controller\information\contact.php dosyasının içerisindeki

   $mail->setFrom($this->request->post['email']);

kodunu

   $mail->setFrom($this->config->get('config_email')); 

ile değiştirin.


3 Şubat 2017 Cuma

Localdeki Opencartı Sunucuya Atmak


Facebook.com yazdığıma bakmayın. Bu bir opencart sistemini local den siteye atmak isterken aldığım hata.
Çözümü : Siteyi siteniin dizinine attıktan sonra ana dizindeki config.php dosyasını açıp

Şu şekilde güncelleyiniz :